برنامه روش ریشه یابی نیوتن Newton به زبان متلب Matlab

برنامه روش ریشه یابی نیوتن Newton به زبان متلب Matlab

برنامه روش ریشه یابی نیوتن Newton به زبان متلب Matlab

در این کد برنامه روش ریشه‌یابی نیوتن ارائه شده است که کافیست کاربر مقادیر ابتدای بازه و تعداد تکرارها و تابع ورودی f را برحسب متغیر x، وارد کند.


خرید آنلاین